Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy?

Po stłuczce kierowcy często decydują się na polubowne rozwiązanie i spisują oświadczenie o winie. Jeśli wcześniej na podstawie różnych przesłanek uznałeś, ze jesteś sprawcą, a teraz chcesz to odwołać, koniecznie sprawdź, co może Cię spotkać ze strony podmiotów zainteresowanych. Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy, czyli co może zrobić towarzystwo ubezpieczeniowe a co poszkodowany?

Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy?

Jak łatwo się domyślić, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do ustalenia faktycznych okoliczności zdarzenia. Czynność ta nie będzie prosta, jeśli nikt nie będzie chciał się przyznać do winy. Dlatego TU może skorzystać z różnych środków, dzięki którym będzie mu znacznie łatwiej wskazać prawdziwego sprawcę zdarzenia. Są to:

  • Rozmowa telefoniczna z domniemanym sprawcą kolizji drogowej. Dzięki niej wyjaśnienie zaistniałej sytuacji powinno być o wiele łatwiejsze.
  • Uzyskanie opinii od rzeczoznawców i zeznań świadków zdarzenia.
  • Analiza zdarzenia na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz zapisów z monitoringu, jeśli taka istnieje.

Co może zrobić poszkodowany?

Jeśli jesteś poszkodowanym a ubezpieczyciel ustalił brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję, co wtedy powinieneś zrobić? Musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

  • Jeśli sprawca podpisał oświadczenie, w którym przyznał się, że to on doprowadził do kolizji, musi udowodnić wady prawne dokumentu oraz przesłanki uchylenia woli. Samo odwołanie oświadczenia nie oznacza, że dokument ten traci jakąkolwiek moc prawną, a odwołanie dalsze dochodzenie odszkodowań.
  • Nawet jeśli ubezpieczyciel domniemanego sprawcy zgodził się ze stanowiskiem ujawnionym przez tę osobę, poszkodowany wcale nie jest bezbronny. Może on zażądać kompletnej dokumentacji, z której wynika taka a nie inna decyzja ubezpieczyciela. Jeśli będziesz miał co do niej wątpliwości, zawsze może wystosować pozew do sądu.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Kalisz – dlaczego warto?

Warto pamiętać, że pod żadnym pozorem nie można bezkrytycznie akceptować uchylenia oświadczenia sprawcy oraz należy wykorzystać wszystkie dostępne środki, aby udowodnić swoje racje. W przypadku trudnych spraw dochodzenie odszkodowań trwa niekiedy miesiącami. Jeśli przekażesz pełnomocnictwa profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej: http://kancelariaciti.pl/ w Kaliszu, możesz liczyć na pomoc w uzyskaniu odszkodowania na etapie negocjacji z ubezpieczycielem, jak i podczas postępowania sądowego.