Czy muszę naprawić pojazd po szkodzie?

Incydenty drogowe to zdarzenia, które skutkują zazwyczaj różnymi uszkodzeniami pojazdu. Właściciele aut zobowiązani są do posiadania polisy komunikacyjnej OC, jednak praktyka wypłacania odszkodowania po wypadku budzi często wiele wątpliwości. Są jednak jasne orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy, które odpowiadają między innymi na pytanie, czy muszę naprawić pojazd po szkodzie?

Prawo wyboru metody likwidacji szkody.

Pierwszą kwestią wartą wyjaśnienia jest prawo poszkodowanego do wyboru metody likwidacji szkody. Według licznych orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy, decyzja zależy wyłącznie od woli poszkodowanego. Można wybrać albo przywrócenie stanu poprzedniego, albo kwotę pieniężną adekwatną do uszczerbku majątkowego. Wyjątek od tej reguły stanowią jednak dwa przypadki. Pierwszy, gdy samochód jest zbyt uszkodzony, by doprowadzić go do stanu sprzed szkody. Drugi, gdy naprawa wymaga zbyt dużych kosztów i jest zwyczajnie nieopłacalna. Wtedy poszkodowany otrzymuje odszkodowanie po wypadku w formie świadczenia pieniężnego.

Wysokość odszkodowania po wypadku.

Kolejną kwestią poruszaną przez Sąd Najwyższy są regulacje dotyczące wysokości odszkodowania. Według prawa wysokość świadczeń pieniężnych powinna odpowiadać wyrównaniu poniesionych strat. Ważną informacją jest, że wypłacenie odszkodowania po wypadku stanowi obowiązek ubezpieczyciela, bez względu na to czy poszkodowany dokonał już naprawy lub czy w ogóle zmierza to robić.

Czy muszę naprawić pojazd po szkodzie?

Nie. Polskie prawo nie zakłada takiej konieczności. Zależy to od woli poszkodowanego, a pieniądze z ubezpieczenia są do jego pełnej dyspozycji. Dodatkowo ubezpieczyciel nie powinien wnikać w zamiar poszkodowanego. Wypłata odszkodowania nie jest zależna od tego kiedy i czy w ogóle naprawa będzie miała miejsce.

Weryfikacja zaniżonej wyceny Kalisz – pomoc kancelarii.

Jednak w razie bardziej skomplikowanych spraw i nieporozumień z ubezpieczycielem, warto zwrócić się o pomoc prawną do kancelarii specjalizujących się w ubezpieczeniach, na przykład do firmy kancelariaciti.pl w Kaliszu. Faktem jest, że ubezpieczyciel musi wypłacić poszkodowanemu pieniądze, bez względu na to, na co ma on zamiar je spożytkować, jednak w praktyce nie zawsze jest to takie oczywiste.