Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Zgodnie z ustawą ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie do 30 dniu od zgłoszenia szkody. W szczególnych okolicznościach czas ten może ulec wydłużeniu. Jak ocenić, dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania i gdzie uzyskać pomoc w takiej sytuacji?

Ile czasu na wypłatę odszkodowania ma ubezpieczyciel?

Prawo dokładnie wskazuje, ile czasu przysługuje ubezpieczycielowi na uregulowanie należności. Standardowo jest to 30 dni, a termin może ulec wydłużeniu tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jeśli wystąpiły problemy z ustaleniem sprawcy szkody lub określeniem dokładnego przebiegu wypadku, ubezpieczyciel ma prawo wydłużyć termin spłaty, żeby dokładnie zbadać sprawę. Wydłużenie nastąpi, jeśli w związku ze wypadkiem toczy się postępowanie sądowe, które ma ustalić dokładne okoliczności zajścia. Ubezpieczyciel ma jednak prawny obowiązek dołożyć wszelkich starań, żeby ocena sytuacji została dokonana jak najszybciej, a należne poszkodowanemu odszkodowanie powinno znaleźć się na jego koncie nie później niż 90 dni po wniesieniu zawiadomienia o stracie.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania – Kalisz i okolice

Zdarza się, że mimo wygaśnięcia terminu na uregulowanie należności, poszkodowany nadal nie otrzymał należnej mu sumy. Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę? Powody mogą być różne, między innymi:

  • opieszałość pracowników ubezpieczalni, policji, prokuratury lub sądu – organów, które miały ustalić dodatkowe okoliczności zajścia,
  • oczekiwanie na wypełnienie dokumentacji,
  • utrudniony kontakt z zakładem ubezpieczeniowym,
  • nieuzasadnione prośby o dodatkowe dokumenty.

W takich przypadkach niezbędna może okazać się pomoc w uzyskaniu odszkodowania – najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z doświadczonym specjalistą zajmującym się egzekwowaniem wypłat należnych z ubezpieczenia, na przykład za pośrednictwem kancelariaciti.pl. Doświadczony prawnik Kalisza będzie wiedział, co robić, żeby wymusić na ubezpieczycielu zapłatę należności.