Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Dochodzenie odszkodowań może być uciążliwe. Będąc poszkodowanym warto orientować się, jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni. Wiedza w tym zakresie jest bardzo przydatna. Poniżej kilka informacji o tym, jak przebiegają terminy wypłat odszkodowania oraz kiedy warto zwrócić się po pomoc do profesjonalistów.

Spory z ubezpieczycielem – porady prawne Kalisz

Niekiedy nie warto samodzielnie prowadzić walki z towarzystwem ubezpieczeniowym. Szkoda naszego czasu i nerwów. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Na stronie http://kancelariaciti.pl/ znajdziemy wszelkie niezbędne informacje o tym,  jak wygląda dochodzenie odszkodowań oraz jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni. Należy podkreślić, że analiza okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego jest bezpłatna. Zasięgnięcie porady nie zobowiązuje do korzystania z usług kancelarii w Kaliszu. W razie przyjęcia sprawy Klient może liczyć na uzyskanie należytego odszkodowania po wypadku, czyli takiego które pokryje wszystkie doznane szkody w terminach przewidzianych przez ustawodawcę.

Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Terminy wypłaty odszkodowania po wypadku obowiązujące ubezpieczyciela liczą się od daty zgłoszenia szkody. W sprawach nieskomplikowanych ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie trzydziestodniowym. W przypadku, kiedy sprawa staje się sporna, czyli ubezpieczyciel ma problem z ustaleniem sprawcy lub wysokości odszkodowania – termin trzydziestodniowy może ulec wydłużeniu. Odszkodowanie po wypadku wypłaca się wówczas w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe  w postępowaniu wyjaśniającym nie ustali istotnych dla sprawy kwestii, można wkroczyć na drogę sądową. W takiej sytuacji od postępowania cywilnego lub karnego zależy, jak długo trzeba czekać na pieniądze z ubezpieczalni.