Dopłata do odszkodowania z OC za szkodę częściową – jak uzyskać?

Dzisiejszy wpis zawiera informacje na temat odszkodowania dla osób, które zostały poszkodowane w wypadku. Głównie powinien zainteresować tych, którzy uważają, że dostali zaniżoną wypłatę odszkodowania za naprawę auta i chcą ją zwiększyć. Dopłata do odszkodowania jest możliwa do uzyskania, jeśli wystąpiły nieprawidłowości w kosztorysie naprawy. Dowiedz się, czy możesz się o nią starać?

Zaniżanie kosztów naprawy – na co zwrócić uwagę?

  • Stawka za roboczogodzinę. Zazwyczaj ubezpieczyciele stosują zaniżone stawki za roboczogodzinę, podczas gdy rynkowe są dwa razy wyższe.
  • Ceny części użytych do kalkulacji i ich amortyzacja. Często ubezpieczyciele uwzględniają koszt części zamiennych, podróbek niewiadomego pochodzenia i jakości. Stosują tzw. urealnienie, pomniejszając ich wartość o 60-70% z tytułu bezprawnej amortyzacji.
  • Wartość naprawianego samochodu sprzed i po wypadku oraz zakres uszkodzeń. Niekiedy ubezpieczyciel uznaje część szkody za niepozostającą w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym.
  • Ilość użytego materiału lakierniczego i czas pracy lakiernika.

Jeżeli kosztorys zawierał powyższe nieprawidłowości, a TU nie uznało reklamacji poszkodowanego, wówczas korzystną opcją jest cesja wierzytelności i dopłata do odszkodowania, o którą można wnioskować w www.kancelariaciti.pl.

Dopłata do odszkodowania – pomoc prawna Kalisz i okolice.

Borykając się z zaniżonym odszkodowaniem często na myśl przychodzi sprawa sądowa. Jednak są to duże koszty, na które nie wszystkich stać. Warto jest w tym momencie zainteresować się firmą odkupującą szkodę. Cesja wierzytelności umożliwi uzyskanie dodatkowych pieniędzy od ręki. O dopłatę do odszkodowania można ubiegać się do 3 lat po zaistnieniu szkody. Poszkodowany nie musi uczestniczyć w procesie sądowym. Nie podejmuje ryzyka ponoszenia kosztów z tym związanych. Wszelkie  formalności dalszego dochodzenia odszkodowania przejmują prawnicy kancelarii z Kalisza. Świadczymy kompleksową pomoc. Wystarczy przedstawić kosztorys naprawy oraz ostateczną decyzję TU o wypłacie, a w  przypadku braku dokumentów podać numer szkody. Klient po bezpłatnej analizie sprawy otrzymuje ofertę wykupu, a w razie podpisania umowy wypłacana jest należna kwota wynikająca z rzetelnej analizy sprawy.