Co można zrobić, gdy ubezpieczyciel nie odpowiada w terminie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo chętnie wykorzystują niewiedzę poszkodowanych dotyczącą obowiązujących terminów na likwidację szkody. Z zasady ustawowy termin wynosi 30 dni. Jedynie w przypadku gdy sprawa jest bardzo skomplikowana i rozpoznanie wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin ten może zostać wydłużony. Jak wpłynąć na postępowanie TU i skutecznie dochodzić odszkodowania?

Dochodzenie odszkodowań – kwota bezsporna gwarantowana w ciągu 30 dni.

Kiedy okoliczności zdarzenia uniemożliwiają oszacowanie szkody lub ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w terminie 30 dni, wówczas TU ma prawo przedłużyć postępowanie, jednak powinno zadośćuczynić roszczeniu w ciągu 14 dni, od kiedy przy zachowaniu należytej staranności  udało się rozwiać wszystkie wątpliwości. Ostatecznie likwidacja szkody nie może trwać dłużej niż 90 dni, chyba że w związku ze sprawą spór zawisł na drodze postępowania cywilnego lub karnego. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku kwoty bezspornej, którą ubezpieczyciel musi wypłacić w ciągu 30 dni. Niestety często zdarza się, że poszkodowany nie jest informowany o stanie sprawy.

Przekroczenie terminów – daj szansę TU, zanim złożysz pozew.

Jeśli zakład ubezpieczeń uporczywie milczy, masz do dyspozycji trzy środki nacisku. Zastosuj je w kolejności:

  1. Wyślij pismo ponaglające, powołaj się na art. 481 kc i zażądaj wypłaty świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami.
  2. Napisz skargę do Rzecznika Finansowego, który z urzędu przyjrzy się sprawie i podejmie interwencję.
  3. Zawiadom Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w postępowaniu. Posiada ona szereg środków prawnych o charakterze dyscyplinującym ubezpieczyciela do zachowania zgodnego z prawem.

Cierpliwość ma swoje granice – dochodzenie odszkodowań w sądzie – Kalisz i okolice.

Kancelaria Odszkodowawcza w Kaliszu reprezentuje swoich Klientów w procesie likwidacji szkody na każdym etapie. Chętnie podejmujemy się trudnych przypadków. Możesz liczyć na doświadczenie adwokatów i radców prawnych w skutecznym dochodzeniu odszkodowań przed sądem. Powierzając nam swoją sprawę, skrócisz oczekiwanie na wypłatę odszkodowania i zyskasz pewność, że wszystkie okoliczności zostały uwzględnione przy ustaleniu rozmiaru powstałej szkody, a tym samym otrzymasz należytą rekompensatę. Nie zwlekaj więc, umów się na bezpłatne konsultacje!