Jakie odszkodowanie należy się potrąconemu rowerzyście?

Sezon rowerowy zaczyna się w Polsce późna wiosną, gdy ustąpią śniegi, nieprzyjemne deszcze i trwa aż do jesieni. Ładna pogada sprzyja korzystaniu z roweru w drodze do pracy czy szkoły i zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia. Niestety w wielu miastach brakuje wytyczonych ścieżek rowerowych, a ulice nie są odpowiednio dostosowane. Do potrąceń rowerzystów dochodzi, ponieważ wielu kierowców wciąż lekceważy obecność innych użytkowników ruchu drogowego.  Jakie odszkodowania powypadkowe przysługują, w przypadku gdy poszkodowany jest rowerzystą?

Odszkodowania powypadkowe – zakres roszczeń.

W przypadku potrącenia rowerzysty czy wymuszenia na nim pierwszeństwa odpowiedzialność ponosi kierowca samochodu. Odszkodowania powypadkowe są wypłacane z jego ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli czterech kółek. Poszkodowany powinien zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca posiada polisę OC. Stanowi ona podstawę do wnioskowania o:

  • odszkodowanie na zakup lub naprawę zniszczonej rzeczy,
  • zadośćuczynienie w celu złagodzenia cierpienia fizycznego i psychicznego po wypadku,
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówki zdrowia, adaptacji miejsca zamieszkania, a także przekwalifikowania zawodowego, jeśli w skutek wypadku poszkodowany nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy,
  • rentę uzupełniającą i na zwiększone potrzeby.

Poszkodowany rowerzysta – co dalej?

Jeśli doznałeś obrażeń ciała wezwij policję, która sporządzi notatkę. Spisz podstawowe dane sprawcy wypadku, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu, nr polisy OC. Zrób zdjęcia ukazujące miejsce zdarzenia i uszkodzenie roweru. Poproś o dane świadków: imię, nazwisko, nr telefonu, jeśli to możliwe uzyskaj od nich pisemne oświadczenia. Udaj się do lekarza i zachowaj wszelką dokumentację medyczną oraz faktury potwierdzające koszt leczenia. Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Dochodzenie odszkodowań  – zwróć się o pomoc – Kalisz i okolice.

W przypadku problemów z towarzystwem ubezpieczeniowym zachęcamy do bezpłatnej konsultacji ze specjalistą Kancelarii Odszkodowawczej w Kaliszu. Często zdarza się, że ubezpieczyciele doszukują się przyczynienia poszkodowanego, aby zaniżyć odszkodowanie lub nawet odmawiają jego wypłaty. Z doświadczenia wiemy, że korzystne decyzje zapadają, kiedy do sprawy przystępuje profesjonalny pełnomocnik, który nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową. Zapraszamy więc do kontaktu!