Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

Zostałeś poszkodowany w wypadku i utraciłeś możliwość korzystania z własnego samochodu? Poruszanie się pojazdem z wypożyczalni aut za darmo jest możliwe, gdyż za taki wynajem zapłaci ubezpieczyciel z polisy OC sprawcy. Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

Pojazd zastępczy – Kalisz i okolice

Gdy ma miejsce wypadek, w którym biorą udział dwie strony, ustala się poszkodowanego i sprawcę. Poszkodowanemu przysługuje wówczas prawo dochodzenia odszkodowań za wszystkie poniesione szkody, a ubezpieczyciel na podstawie polisy OC sprawcy ma obowiązek wyrównać doznane straty. Kancelaria odszkodowawcza w Kaliszu zajmuje się dochodzeniem odszkodowań w odpowiedniej wysokości za szkody powstałe w wypadkach komunikacyjnych. Klient może liczyć na kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz otrzymać auto zastępcze w ramach bezgotówkowego najmu, gdyż jednym z praw poszkodowanego jest zwrot kosztów wypożyczenia w ramach polisy OC sprawcy.

Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy?

Możemy udać się do kancelarii w Kaliszu i tam na podstawie umowy otrzymać auto zastępcze na przysługujący okres najmu. Ubezpieczyciel zwróci koszty za auto tej samej klasy lub niższej, co uszkodzone w wypadku. Poszkodowani z Kalisza mogą wybierać spośród segmentów od A do F. W ofercie http://kancelariaciti.pl/ dostępne są różne modele w każdej klasie. Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy? Auto  otrzymasz w sytuacji, gdy nie możesz użytkować uszkodzonego samochodu do realizacji potrzeb życiowych i konsumpcyjnych. Zgłaszając zamiar korzystania z auta zastępczego należy wypełnić oświadczenie, że pojazd będziemy wykorzystywać w takim zakresie, jak przed wypadkiem oraz uzasadnić niezbędność najmu. Kancelaria w Kaliszu przeprowadzi w imieniu Klienta procedurę otrzymania auta zastępczego, a także zaoferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania w odpowiedniej wysokości.