Jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym?

Zdarzenia niepożądane na drodze, takie jak kolizja czy wypadek, mogą dotknąć każdego. Każdy kierowca powinien więc zdawać sobie sprawę, jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym.

Zgłoszenie szkody – Kalisz i okolice

Na zgłoszenie szkody poszkodowany ma okres 3 lat. Warto jednak rozpocząć dochodzenia odszkodowań jak najwcześniej. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dokonać tego samodzielnie, z pomocą przyjdzie nam kancelaria odszkodowawcza w Kaliszu. Firma umożliwia kontakt poprzez stronę internetową kancelariaciti.pl, co w dobie Internetu jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób zapracowanych. Wykwalifikowany pracownik kancelarii rozpocznie procedurę, a także doprowadzi ją do zakończenia, jakim jest wypłata odszkodowania po wypadku.

Jakie informacje zebrać?

Wypadek różni się od kolizji tym, że poszkodowani zostają również uczestnicy zdarzenia odnosząc uszczerbek na zdrowiu. Kolizja dotyka jedynie zniszczenia mienia, w związku z tym asysta policji podczas spisywania oświadczenia sprawcy nie jest potrzebna. Spisanie ważnych dla ubezpieczyciela informacji należy wykonać skrupulatnie. Specjalny formularz lub zwykła kartka powinny zawierać dane osobowe obydwu strony, numer polisy i nazwę ubezpieczalni sprawcy, a także opis przebiegu zdarzenia. Bardzo pożądanym przez ubezpieczyciela elementem jest także mapka, która ukazuje ustawienie pojazdów. W razie wypadku wezwana policja sporządza notatkę, w której spisuje okoliczności zdarzenia ze wskazaniem sprawcy.

Jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym?

Poszkodowani w kolizji lub wypadku zgłaszają szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Pomimo tego, że polskie prawo nakazuje wykupienie ubezpieczenia OC, część kierowców go nie posiada. W takiej sytuacji nie należy popadać w panikę. Ze spisanymi danymi należy udać się do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC, dochodzenie odszkodowań możemy zacząć także od swojego ubezpieczyciela. W żaden sposób fakt ten nie wpłynie na wysokość składki AC, czy posiadane zniżki. Odszkodowanie po wypadku wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.